UULK, Ústí n.L.-Kočkov

Stav v roce: 2013


Základní údaje
Kód lokality: UULK
Název: Ústí n.L.-Kočkov
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Obec (ZÚJ): Ústí nad Labem
Klasifikace
Zkratka: B/S/RN
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: obytná;přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Kočkovská 18
400 11 Ústí n. Labem
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024
E-mail: placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 41´ 0.690" sš 14° 2´ 28.302" vd
Nadmořská výška: 367 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%)
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Svah nad budovou pobočky, severní okraj města, otevřený do podkrušnohorské kotliny.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
UULKA Automatizovaný měřicí program
UULKP Měření PAHs
UULK0 Měření těžkých kovů v PM10
UULK5 Měření těžkých kovů v PM2.5
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.12.1973 Datum zániku: