Pb - LSOU0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Pb - olovo
Lokalita: Souš
Měřicí program: LSOU0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 7,2 0,3 0,3 2,2 2,2 10,2 10,2 9,5 9,5 21,8 21,8 42,4 42,4 3,2 3,2 12,3 42,4 15
2 2,7 2,7 0,0 0,0 4,6 4,6 21,8 21,8 8,2 8,2 10,4 10,4 5,5 5,5 7,6 21,8 14
3 1,2 1,2 8,4 8,4 7,2 16,3 16,3 4,3 4,3 7,2 7,2 6,2 6,2 11,1 11,1 9,7 7,8 16,3 16
4 9,7 13,6 13,6 7,7 7,7 2,5 2,5 5,4 5,4 3,5 3,5 3,8 3,8 8,1 8,1 6,7 13,6 15
5 6,8 6,8 8,4 8,4 1,6 1,6 4,1 4,1 2,2 2,2 3,1 3,1 20,4 20,4 2,8 6,4 20,4 15
6 2,8 10,1 10,1 7,3 7,3 3,2 3,2 2,7 2,7 5,1 5,1 0,7 0,7 5,8 5,8 4,8 10,1 15
7 3,2 3,2 8,3 8,3 4,8 4,8 0,6 0,6 2,8 2,8 4,5 4,5 1,9 1,9 1,3 1,3 3,5 8,3 16
8 1,1 1,1 1,7 1,7 3,2 3,2 1,6 1,6 1,3 1,3 4,5 4,5 6,0 6,0 1,6 2,6 6,0 15
9 1,6 4,1 4,1 4,0 4,0 2,5 2,5 10,2 10,2 1,6 1,6 28,2 28,2 2,7 2,7 7,2 28,2 15
10 6,2 6,2 18,4 18,4 8,1 8,1 5,6 5,6 4,4 4,4 3,9 3,9 3,0 3,0 2,5 2,5 6,6 18,4 16
11 2,5 2,5 9,7 9,7 3,4 3,4 5,0 5,0 4,1 4,1 3,5 3,5 1,7 1,7 1,1 4,1 9,7 15
12 1,1 9,1 9,1 10,0 10,0 2,6 2,6 6,2 6,2 8,7 8,7 3,5 3,5 2,4 2,4 5,6 10,0 15