LSOU, Souš

Stav v roce: 2013


Základní údaje
Kód lokality: LSOU
Název: Souš
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Obec (ZÚJ): Desná
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)
Desná 3, č.858
468 61 Souš-přehrada
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024
E-mail: placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 47´ 22.726" sš 15° 19´ 10.859" vd
Nadmořská výška: 771 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Vedle domku hrázného VD Souš, ve volné krajině, na rovině v náhorní poloze vedle vodní nádrže.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
LSOUA Automatizovaný měřicí program
LSOUM Manuální měřicí program
LSOU0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.07.1970 Datum zániku: