Pb - LJIZ0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Pb - olovo
Lokalita: Jizerka
Měřicí program: LJIZ0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,6 1,6 0,0 0,0 2,0 2,0 13,6 13,6 12,3 12,3 46,8 46,8 7,3 7,3 1,7 11,0 46,8 15
2 1,7 1,9 1,9 1,8 1,8 11,4 18,2 18,2 11,5 11,5 11,4 11,4 5,6 5,6 8,1 18,2 14
3 1,3 1,3 11,9 11,9 8,6 8,6 12,6 12,6 6,6 6,6 5,5 5,5 11,6 11,6 8,5 8,5 8,3 12,6 16
4 17,9 17,9 7,9 7,9 2,4 2,4 3,3 3,3 7,6 7,6 4,5 4,5 3,2 3,2 6,7 17,9 14
5 4,4 4,4 4,5 4,5 3,9 3,9 2,1 2,1 2,0 2,0 1,0 1,0 3,0 3,0 3,8 3,8 3,0 4,5 16
6 0,8 0,8 6,3 6,3 3,1 3,1 2,8 2,8 5,9 5,9 1,2 1,2 2,9 2,9 2,5 3,2 6,3 15
7 2,5 4,2 4,2 10,8 10,8 0,6 0,6 2,2 2,2 2,7 2,7 3,0 3,0 1,6 1,6 1,3 3,4 10,8 16
8 1,3 1,5 1,5 1,9 1,9 3,0 3,0 2,2 2,2 3,8 3,8 3,8 3,8 4,5 4,5 2,8 4,5 15
9 0,6 0,6 5,2 5,2 1,8 1,8 2,0 2,0 1,7 1,7 0,7 0,7 8,0 8,0 4,9 3,0 8,0 15
10 4,9 6,0 6,0 6,4 6,4 1,9 1,9 2,3 2,3 3,0 3,0 3,6 3,6 2,0 2,0 2,8 3,7 6,4 16
11 2,8 2,8 2,8 2,2 2,2 4,0 4,0 4,0 4,0 4,4 4,4 1,3 1,3 0,8 0,8 2,8 4,4 15
12 2,6 2,6 0,8 0,8 0,8 0,8 3,3 3,3 4,5 4,5 2,8 2,8 3,7 3,7 1,7 2,5 4,5 15