LJIZ, Jizerka

Stav v roce: 2013


Základní údaje
Kód lokality: LJIZ
Název: Jizerka
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Obec (ZÚJ): Kořenov
Klasifikace
Zkratka: B/R/AN-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská;přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024
E-mail: placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 49´ 11.834" sš 15° 20´ 40.147" vd
Nadmořská výška: 830 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Samostatná budka na travnatém terénu ve volné krajině - Jizerská louka.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
LJIZM Manuální měřicí program
LJIZ0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.01.1984 Datum zániku: