Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: LJIZM
Identifikace ISKO: 628
Lokalita: Jizerka
Typ měřicího programu: Manuální měřicí program
Měřicí sítě: Státní imisní síť
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ-pob. Ústí n. Labem
Pošt.přihrádka 2
40011 Ústí nad Labem
Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024
E-mail: placha@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
Nový typ měřící budky pro měření SO2. Budka odvezena 20.5.97. Do 7.7.2009 PM10 vzorkováno přístrojem č. 12 (Digitel Elektrpnik,DHA-80), od 8.7.2009 vzorkováno přístrojem č.7 (Sven Leckel, SEQ 47/50).
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d 01.09.2006
2 2 SO2 [oxid siřičitý] THOR [thorinová spektrofotometrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1984 20.05.1997
2 3 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/2d 01.02.2004 31.12.2005
2 2 SO4 2- [síranové ionty] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1988 31.12.1995
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ-pobočka Ústi n/Labem
Pošt.přihrádka 2
40011 Ústi n/Labem
Tel.: 472706057
Fax:.: 472706024
E-mail: placha@chmi.cz
Laboratoř č.2 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033451
Fax:.: 241727935
E-mail: novakj@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ-pobočka Ústí n/Labem
Pošt.přihrádka 2
40011 Ústi nad Labem
Tel.: 47270605
Fax:.: 472706024
E-mail: nikolova@chmi.cz
Dodavatel dat č.2 ČHMÚ - Libuš CLI
Generála Šišky 942
142 00 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033480
Fax:.: 241727935
E-mail: chalup@chmi.cz
Dodavatel dat č.3 ČHMÚ-CLI TK
Generála Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033482
Fax:.: 241727935
E-mail: rychlik@chmi.cz