BaP - benzo[a]pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
KSOMP
Detail
39696
ČHMÚ
(1526)
Sokolov
Měření PAHs
GC-MS
Xm 1,5 1,3 1,2 0,5 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,7 0,8 1,6 0,7 0,87 121
mc 10 10 10 9 10 10 11 10 10 10 10 11 0,3 4,02 3