BaP - KSOMP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Lokalita: Sokolov
Měřicí program: KSOMP
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Karlovarský
Okres: Sokolov
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s hmotnostní detekcí (pro PAH)
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,4 0,4 0,5 0,5 1,4 1,4 4,5 4,5 0,8 0,8 1,5 4,5 10
2 0,7 0,7 0,6 0,6 2,7 2,7 1,0 1,0 1,3 1,3 1,3 2,7 10
3 1,1 1,1 1,6 1,6 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,6 10
4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 9
5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 10
6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 10
7 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 11
8 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 10
9 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,1 0,6 10
10 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,5 0,5 1,1 0,7 1,1 10
11 1,1 0,1 0,1 0,8 0,8 1,6 1,6 0,9 0,9 0,7 0,8 1,6 10
12 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 3,7 3,7 1,0 1,0 2,8 2,8 1,6 3,7 11