Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
UULK0
Detail
336758
ČHMÚ
(1413)
Ústí n.L.-Kočkov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
13,3 10,8 10,4 6,6 4,7 3,0 3,7 3,7 3,3 7,4 4,7 5,1 11,5 4,7 3,5 5,8 6,4 6,29 182
45 45 46 46 ~ 2,36 1
UULK5
Detail
348703
ČHMÚ
(1624)
Ústí n.L.-Kočkov
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
10,0 6,8 3,8 2,9 3,0 2,7 6,1 4,5 4,4 2,9 4,9 ~ 151
23 40 47 41 ~ ~ 44
UUKP0
Detail
513826
ZÚ Ústí nL
(1736)
Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
5,4 6,5 8,9 6,8 5,5 3,3 2,8 3,2 3,6 5,9 4,8 5,0 6,9 5,2 3,2 5,3 5,1 2,13 52
13 13 14 12 4,7 1,52 0