Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: UUKP0
Identifikace ISKO: 1736
Lokalita: Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasteurova 9
40002 Ústí n/L
Tel.: 477 751 542
Fax:.:
E-mail: ales.soukup@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Be [beryllium] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2005
1 1 V [vanad] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2005
1 1 Cr [chrom] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2005
1 1 Mn [mangan] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2005
1 1 Fe [železo] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2005
1 1 Ni [nikl] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2005
1 1 Cu [měd] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2005
1 1 As [arsen] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2005
1 1 Cd [kadmium] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2005
1 1 Pb [olovo] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2005
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasterova 9
40002 Ustí nad Labem
Tel.: 477 751 210
Fax:.: 477 751 277
E-mail: alena.zemanova@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Moskevská 15
40002 Ústí n.L.
Tel.: 477751210
Fax:.: 477751277
E-mail: alena.zemanova@zuusti.cz