Hg - rtuť

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Látka: Hg - rtuť
Jednotka: ng/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
TKAO0
Detail
512037
ZÚ, SMOva
(1709)
Karviná-ZÚ
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
0,313 0,197 0,097 0,099 0,132 0,153 0,153 0,175 0,136 0,104 0,094 0,109 0,160 0,111 0,151 0,065 48
9 13 14 12 0,139 1,473 27