Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JZNZ0
Detail
510789
ZÚ, SMOva
(1683)
Ždár nad Sázavou
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
7,8 6,2 5,4 4,3 2,6 3,1 2,1 2,1 1,8 2,3 2,7 2,3 6,5 3,4 2,0 2,4 3,6 2,71 50
13 11 14 12 2,9 1,79 7