Pb - JZNZ0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Pb - olovo
Lokalita: Ždár nad Sázavou
Měřicí program: JZNZ0
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: atomová absorpční spektrometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 3,0 3,0 13,5 13,5 2,8 7,8 5
2 2,8 9,4 9,4 4,1 6,2 4
3 4,1 5,9 5,9 6,7 5,4 4
4 6,7 3,3 3,3 3,6 3,6 4,3 5
5 1,5 1,5 2,6 2
6 4,1 4,1 2,3 2,3 3,1 4
7 2,3 2,3 1,9 1,9 2,0 2,1 5
8 2,0 2,2 2,2 1,9 2,1 4
9 1,9 1,2 1,2 2,6 2,6 1,8 5
10 2,1 2,1 2,5 2,5 2,3 4
11 2,4 2,4 3,1 3,1 2,7 4
12 3,6 3,6 1,0 1,0 2,3 4