Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Vysočina
Okres: Jihlava
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JJIH0
Detail
1006404
ČHMÚ
(1930)
Jihlava
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
14,7 9,8 7,1 4,4 3,1 4,6 4,9 4,8 ~ 135
35 45 38 17 ~ ~ 48
JJIZ0
Detail
510750
ZÚ, SMOva
(1682)
Jihlava-Znojemská
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
11,7 10,1 11,2 7,8 3,0 4,9 3,3 2,1 3,9 4,7 4,1 2,3 11,0 5,2 3,1 3,7 5,7 4,49 52
13 13 14 12 4,3 2,15 0