Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 10
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
ASRO0
Detail
778680
SZÚ
(1656)
Pha10-Šrobárova
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 1,1 0,8 0,5 1,1 0,6 0,2 1,0 0,8 0,8 0,7 0,8 0,32 50
13 13 12 12 0,8 1,60 7
ASRO5
Detail
778698
SZÚ
(1651)
Pha10-Šrobárova
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
0,6 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,1 0,4 0,2 0,5 0,3 0,4 0,17 52
13 13 14 12 0,3 2,10 0