Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: ASRO5
Identifikace ISKO: 1651
Lokalita: Pha10-Šrobárova
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM2.5
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
NRL pro venk. ovzduší
Šrobárova 48
10042 Praha 10
Tel.: 267082375
Fax:.: 267082454
E-mail: b.kotlik@szu.cz
Cíl měřicího programu
data pro výzkum. projekty, modely, verifikace atp.
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
neurčeno
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Cr [chrom] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 14d 01.01.2008
1 1 Mn [mangan] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 14d 01.01.2008
1 1 Ni [nikl] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 14d 01.01.2008
1 1 As [arsen] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 14d 01.01.2008
1 1 Cd [kadmium] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 14d 01.01.2008
1 1 Pb [olovo] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 14d 01.01.2008
1 1 Cr [chrom] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 14d 01.01.2007 31.12.2007
1 1 Mn [mangan] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 14d 01.01.2007 31.12.2007
1 1 Ni [nikl] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 14d 15.01.2007 31.12.2007
1 1 As [arsen] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 14d 01.01.2007 31.12.2007
1 1 Cd [kadmium] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 14d 01.01.2007 31.12.2007
1 1 Pb [olovo] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 14d 01.01.2007 31.12.2007
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 SZÚ-Praha 10
Šrobárova 48
10042 Praha 10-Vinohrady
Tel.: 267082523
Fax:.: 267082454
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 NRL pro venk. ovzduší
Šrobárova 48
10042 Praha 10
Tel.: 267082375
Fax:.: 267082454
E-mail: b.kotlik@szu.cz