TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Měřicí program: SSTE0, Stehelčeves
Identifikace ISKO: 1745
Organizace: ZÚ Ústí nL
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr AAS ng/m3 Xm 7,5 5,3 5,4 3,0 3,6 2,0 4,0 3,5 3,5 7,3 4,3 3,1 4,2
N 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3
Mn AAS ng/m3 Xm 7,4 6,3 27,1 42,5 17,3 11,8 17,7 18,2 11,4 19,6 14,4 9,5 16,4
N 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3
Ni AAS ng/m3 Xm 2,0 1,2 1,4 0,7 0,8 0,4 2,3 1,8 1,4 2,0 1,4 1,2 1,3
N 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3
As AAS ng/m3 Xm 7,6 5,2 5,6 2,8 1,7 1,2 1,1 1,0 0,8 8,9 10,5 13,0 4,8
N 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3
Cd AAS ng/m3 Xm 0,5 0,3 0,5 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3
N 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3
Pb AAS ng/m3 Xm 19,5 12,8 23,6 16,9 9,6 7,3 4,5 4,5 5,9 13,0 12,3 14,6 11,6
N 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3