Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: SSTE0
Identifikace ISKO: 1745
Lokalita: Stehelčeves
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n/L
Fr.Kloze 2316
27201 Kladno
Tel.: 312292111
Fax:.: 312692159
E-mail: tomas.fousek@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu význač. zdrojů na hladinu imisí
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Náměstí.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Cr [chrom] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2006
1 1 Mn [mangan] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2006
1 1 Ni [nikl] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2006
1 1 As [arsen] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2006
1 1 Cd [kadmium] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2006
1 1 Pb [olovo] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 14d 01.01.2006
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Ústi n/L-ZL Praha
Fr.Kloze 2316
27201 Kladno
Tel.: 312292111
Fax:.: 312292159
E-mail: pavla.galova@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Ústí n L.-ZL Praha
Fr.Kloze 2316
27201 Kladno
Tel.: 312292111
Fax:.: 312292159
E-mail: tomas.fousek@zuusti.cz