Ni - nikl

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Látka: Ni - nikl
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 20,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
SBUS0
Detail
514100
ZÚ Ústí nL
(1743)
Buštěhrad
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
1,1 0,8 0,8 1,4 1,4 0,6 2,3 1,4 1,4 1,7 1,2 1,4 0,9 1,1 1,7 1,4 1,3 0,76 27
7 6 7 7 1,1 2,80 0
SKLS0
Detail
346634
ČHMÚ
(1616)
Kladno-Švermov
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,4 0,6 0,5 0,2 0,3 0,6 0,6 0,4 0,5 1,0 0,6 0,5 0,3 0,5 0,7 0,5 0,58 179
45 43 46 45 ~ 2,78 3
SKLC0
Detail
514123
ZÚ Ústí nL
(1744)
Kladno-Vrapice
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
2,1 1,1 1,4 0,8 0,8 0,5 2,2 1,5 1,3 1,7 1,8 1,5 1,5 0,7 1,7 1,6 1,3 0,63 27
7 6 7 7 1,2 2,80 0
SSTE0
Detail
514146
ZÚ Ústí nL
(1745)
Stehelčeves
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
2,0 1,2 1,4 0,7 0,8 0,4 2,3 1,8 1,4 2,0 1,4 1,2 1,5 0,7 1,9 1,5 1,3 0,71 27
7 6 7 7 1,1 3,18 0