TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
Měřicí program: MOLS0, Olomouc-Šmeralova
Identifikace ISKO: 1692
Organizace: ZÚ, SMOva
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr ICP-MS ng/m3 Xm 1,0 1,9 6,5 4,4 2,3 2,5 2,1 2,4 2,3 2,2 2,4 2,5 2,7
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Mn ICP-MS ng/m3 Xm 4,3 4,8 3,8 4,1 3,9 3,8 2,1 1,1 0,4 1,8 4,9 2,8 3,1
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Ni ICP-MS ng/m3 Xm 1,0 0,9 2,2 1,7 1,2 0,3 1,2 1,3 2,9 2,0 2,4 2,8 1,7
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
As ICP-MS ng/m3 Xm 1,6 1,5 1,1 0,6 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,7 0,6 0,6
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Cd ICP-MS ng/m3 Xm 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Pb ICP-MS ng/m3 Xm 14,9 13,9 11,2 11,3 5,8 5,0 2,5 1,9 0,4 2,8 7,6 4,8 6,8
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4