Ni - MOLS0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: Ni - nikl
Lokalita: Olomouc-Šmeralova
Měřicí program: MOLS0
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,0 1,0 1,1 1,1 0,9 1,0 5
2 0,9 0,7 0,7 1,4 0,9 4
3 1,4 3,3 3,3 1,0 2,2 4
4 1,0 2,5 2,5 1,2 1,2 1,7 5
5 0,8 0,8 1,6 1,6 1,2 4
6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 4
7 1,5 1,5 0,9 0,9 0,8 1,2 5
8 0,8 1,5 1,5 1,5 1,3 4
9 1,5 3,1 3,1 4,1 4,1 2,9 5
10 2,1 2,1 0,4 0,4 2,0 4
11 3,8 3,8 1,5 1,5 2,4 4
12 2,6 2,6 3,1 3,1 2,8 4