PAH

Průměrné měsíční koncentrace persistentních organických látek (POPs)

Rok: 2013
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Měřicí program: JZNZP, Ždár nad Sázavou
Identifikace ISKO: 1684
Organizace: ZÚ, SMOva
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PAHs HPLC ng/m3 Xm 50,4 63,8 43,9 25,5 17,4 6,8 9,9 12,9 15,7 23,9 31,8 57,5 28,6
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BaA HPLC ng/m3 Xm 1,8 2,5 1,6 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 6,3 3,5 1,5
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BbF HPLC ng/m3 Xm 1,5 2,1 1,6 0,8 0,3 0,0 0,2 0,1 0,4 0,9 1,0 2,3 0,9
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BaP HPLC ng/m3 Xm 1,0 1,4 1,1 0,9 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,8 0,9 1,8 0,7
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Flu HPLC ng/m3 Xm 3,5 5,5 4,7 2,6 1,6 0,7 1,1 1,4 2,2 4,0 4,4 9,6 3,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Pyr HPLC ng/m3 Xm 3,3 6,5 6,9 3,5 1,6 0,6 1,5 1,3 1,9 3,6 3,4 7,4 3,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Chry HPLC ng/m3 Xm 12,3 17,4 11,7 5,6 2,9 0,4 0,5 0,5 1,1 0,9 0,8 2,0 4,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BkF HPLC ng/m3 Xm 0,7 0,9 0,7 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,4 1,0 0,4
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
I123cdP HPLC ng/m3 Xm 2,1 2,8 2,1 1,0 0,5 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 1,7 0,9
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
DBahA HPLC ng/m3 Xm 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,8 0,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
BghiPRL HPLC ng/m3 Xm 0,7 1,1 0,6 0,5 0,2 0,0 0,1 0,1 0,5 1,1 0,8 1,2 0,6
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
PAHs_TEQ HPLC ng/m3 Xm 1,8 2,4 1,8 1,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,5 1,3 2,0 3,3 1,2
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
Fen HPLC ng/m3 Xm 21,7 17,3 11,9 8,9 8,3 4,3 5,6 7,3 7,0 10,0 11,5 23,1 10,6
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
A HPLC ng/m3 Xm 1,6 6,2 0,9 0,6 1,3 0,4 0,7 1,8 1,3 1,1 1,4 3,3 1,7
N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6