BaP - JZNZP

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2013
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Lokalita: Ždár nad Sázavou
Měřicí program: JZNZP
Organizace: ZÚ, SMOva
Kraj: Vysočina
Okres: Žďár nad Sázavou
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: vysokotlaká kapalinová chromatografie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,2 0,6 1,0 2,2 0,4 1,0 2,2 5
2 0,9 1,9 0,9 1,5 2,2 1,4 2,2 5
3 0,1 1,0 0,3 1,6 1,9 1,1 1,9 5
4 1,2 0,3 1,7 0,3 0,2 0,9 1,7 5
5 0,4 0,1 0,1 0,4 0,0 0,2 0,4 5
6 0,6 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,6 5
7 0,0 0,0 0,1 0,5 0,1 0,1 0,5 5
8 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 5
9 0,1 0,1 0,2 0,8 0,3 0,3 0,8 5
10 1,8 0,5 0,5 0,7 0,7 0,8 1,8 5
11 1,3 1,8 0,7 0,6 0,3 0,9 1,8 5
12 0,9 0,4 1,9 5,4 0,5 0,4 1,8 5,4 6