TK

Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích

Rok: 2013
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Měřicí program: ARER0, Pha5-Řeporyje
Identifikace ISKO: 1668
Organizace: ZÚ Ústí nL
Látka Metoda Jednotka Měsíční koncentrace Roční průměr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cr AAS ng/m3 Xm 2,0 2,4 2,2 0,7 0,0 0,3 2,1 1,1 0,8 0,9 1,4 1,2 1,3
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Mn AAS ng/m3 Xm 3,1 2,4 4,2 5,3 6,7 5,2 6,0 5,6 4,6 4,3 5,1 3,8 4,7
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Ni AAS ng/m3 Xm 0,4 0,2 0,5 0,2 0,1 0,4 0,9 0,9 0,6 0,2 0,1 0,3 0,4
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
As AAS ng/m3 Xm 6,7 6,5 3,8 0,6 0,2 0,4 0,7 0,7 1,4 5,0 7,7 8,9 3,5
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Cd AAS ng/m3 Xm 0,3 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
Pb AAS ng/m3 Xm 17,3 13,3 14,0 10,2 6,3 7,7 3,7 5,6 5,8 7,6 11,5 9,2 9,3
N 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4