Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: UUKPP
Identifikace ISKO: 1737
Lokalita: Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova
Typ měřicího programu: Měření PAHs
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasteurova 9
40002 Ústí n/L
Tel.: 477 751 542
Fax:.:
E-mail: ales.soukup@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu na zdravotní stav obyvatelstva
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
měřicí budka (vyhřívaná)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Fen [fenantren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2000
1 1 A [antracen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2000
1 1 Flu [fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2000
1 1 Pyr [pyren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2000
1 1 BaA [benzo[a]antracen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2000
1 1 Chry [chrysen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2000
1 1 BbF [benzo[b]fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2000
1 1 BkF [benzo[k]fluoranten] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2000
1 1 BaP [benzo[a]pyren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2000
1 1 I123cdP [indeno[1,2,3-cd]pyren] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2000
1 1 DBahA [dibenzo[a,h]antracen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2000
1 1 BghiPRL [benzo[g,h,i]perylen] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2000
1 1 PAHs [polycyklické aromatické uhlovodíky-suma] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2000
1 1 PAHs_TEQ [toxický ekvivalent sumy PAH] HPLC [vysokotlaká kapalinová chromatografie] ng/m3 Ne Ne 0 Ano 1d/6d 01.01.2000
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Pasterova 9
40002 Ustí nad Labem
Tel.: 477 751 210
Fax:.: 477 751 277
E-mail: alena.zemanova@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem
Moskevská 15
40002 Ústí n.L.
Tel.: 477751210
Fax:.: 477751277
E-mail: alena.zemanova@zuusti.cz