BaP - benzo[a]pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Látka: BaP - benzo[a]pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
UULKP
Detail
335998
ČHMÚ
(1523)
Ústí n.L.-Kočkov
Měření PAHs
GC-MS
Xm 2,7 1,4 1,3 0,5 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,9 0,7 1,7 0,8 1,04 122
mc 10 10 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 0,3 4,83 3
UUKPP
Detail
513842
ZÚ Ústí nL
(1737)
Ústí n.L.-ZÚ- Pasteurova
Měření PAHs
HPLC
Xm 2,0 2,4 1,8 0,6 0,4 0,1 0,1 0,2 0,4 2,4 2,2 2,5 1,3 1,68 61
mc 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 0,5 4,22 0