Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: STCSA
Identifikace ISKO: 1771
Lokalita: Tobolka-Čertovy schody
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033467
Fax:.: 241727935
E-mail: silhavy@chmi.cz
Cíl měřicího programu
určení vlivu význač. zdrojů na hladinu imisí, využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 11.11.2008
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 11.11.2008
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 11.11.2008
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 11.11.2008
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.06.2011
1 1 PM2,5 [jemné částice PM2,5] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 11.11.2008
1 1 WV [rychlost větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 11.11.2008
1 1 WV [rychlost větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 Ne 10min 11.11.2008
1 1 WD [směr větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 Ne 1h 11.11.2008
1 1 WD [směr větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 Ne 10min 11.11.2008
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 11.11.2008
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 Ne 10min 11.11.2008
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 Ne 1h 11.11.2008
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 Ne 10min 11.11.2008
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 Ne 1h 11.11.2008
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 Ne 1h 11.11.2008
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033451
Fax:.: 241727935
E-mail: novakj@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ - Libuš AIM
Generála Šišky 942
14000 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033467
Fax:.: 241727935
E-mail: silhavy@chmi.cz