NOx - oxidy dusíku

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2013
Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Látka: NOx - oxidy dusíku
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
SBERA
Detail
40853
ČHMÚ
(1140)
Beroun
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 67,9 81,1 70,7 73,8 45,3 41,7 47,1 54,2 53,7 109,9 94,1 130,3 397,6 178,1 60,3 73,1 53,25 358
mc 31 28 31 30 31 24 31 30 30 31 30 31 16.12. 224,1 58,4 1,96 6
STCSA
Detail
778521
VČs
(1771)
Tobolka-Čertovy schody
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 18,9 15,1 14,4 10,7 9,0 8,9 12,7 14,9 13,2 16,7 19,5 19,5 63,4 33,9 11,9 14,5 8,66 359
mc 31 28 31 30 30 30 31 31 25 31 30 31 22.01. 40,2 12,7 1,65 5