SKOA, Kolín SAZ

Stav v roce: 2013


Základní údaje
Kód lokality: SKOA
Název: Kolín SAZ
Stát: Česká republika
Vlastník: Zdravotní ústav Ústí n/L
Kraj: Středočeský
Okres: Kolín
Obec (ZÚJ): Kolín
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n/L
U nemocnice 3
280 02 Kolín III.
Tel.: 321739013
Fax:.:
E-mail: hana.radonska@zuusti.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 1´ 1.743" sš 15° 12´ 23.867" vd
Nadmořská výška: 210 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%)
Krajina: zástavba admin., obchod. a bytovými objekty
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Stanice je umístěna v rovinném mírně vyvýšeném terénu cca 20m od budovy Sdruženého ambulantního zařízení. Jedná se o městskou zástavbu, cca 220m od nájezdu na most, tedy rušné komunikace. Od 1.9.2002 je stanice umístěna v rovinném mírně vyvýšeném terénu cca 40m o d budovy Sdruženého ambulantního zařízení, na menším parkovišti osobních automobilů. Jedná se o městskou zastavbu cca 100m od rušné komunikace.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
SKOAA Automatizovaný měřicí program
SKOA0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.01.1994 Datum zániku: