Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 03.06.2014 15:41 SELČ


Základní údaje
Kód: SKOA0
Identifikace ISKO: 1703
Lokalita: Kolín SAZ
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
ZÚ se sídlem v Ústi n/L
U nemocnice 3
280 02 Kolín III.
Tel.: 321739013
Fax:.:
E-mail: hana.radonska@zuusti.cz
Cíl měřicího programu
určení nejvyšší konc. znečisťující látky v oblasti
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 Cr [chrom] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998
1 1 Mn [mangan] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998
1 1 Ni [nikl] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998
1 1 As [arsen] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998
1 1 Cd [kadmium] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998
1 1 Pb [olovo] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998
2 1 Cr [chrom] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1996 31.12.1997
2 1 Ni [nikl] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1996 31.12.1997
2 1 Zn [zinek] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 14d 01.01.1998 31.12.1998
2 1 Zn [zinek] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1996 31.12.1997
2 1 As [arsen] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1996 31.12.1997
2 1 Cd [kadmium] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1996 31.12.1997
2 1 Pb [olovo] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.1996 31.12.1997
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ZÚ se sídlem v Ústi n/L-ZL Praha
Fr.Kloze 2316
27201 Kladno
Tel.: 312292111
Fax:.: 312292159
E-mail: pavla.galova@zuusti.cz
Laboratoř č.2 ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Praha
U nemocnice 3
28002 Kolín III
Tel.: 321739013
Fax:.:
E-mail: hana.radonska@zuusti.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ZÚ se sídlem v Ústí n/L-ZL Praha
U nemocnice
28002 Kolin III
Tel.: 321739013
Fax:.:
E-mail: hana.radonska@zuusti.cz