Pb - olovo

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Látka: Pb - olovo
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 500,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
JKOS0
Detail
150821
ČHMÚ
(1557)
Košetice
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
5,0 5,3 3,5 2,7 2,1 1,9 2,1 3,2 2,7 4,0 3,3 7,0 2,8 2,4 3,4 3,9 4,69 176
43 46 43 44 2,7 2,19 4
JKOS5
Detail
151269
ČHMÚ
(1567)
Košetice
Měření těžkých kovů v PM2.5
ICP-MS
4,7 12,7 4,8 3,2 2,2 1,6 1,6 1,7 2,8 2,5 4,0 3,6 7,3 2,3 2,0 3,4 3,7 4,76 183
45 46 46 46 2,5 2,29 0