Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 15.07.2013 16:59 SELČ


Základní údaje
Kód: JKOS0
Identifikace ISKO: 1557
Lokalita: Košetice
Typ měřicího programu: Měření těžkých kovů v PM10
Měřicí sítě: Státní imisní síť
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
14200 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033467
Fax:.: 241727935
E-mail: silhavy@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení celkové hladiny pozadí koncentrací
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
bez krytu
Poznámka
Odběrové zařízení FH95-SEQ 2x. Hg měřeno laboratoří ALS Czech Republic, s.r.o. U Mn a Cu byla akreditace ukončena k 31.12.2010.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/2d 01.01.2004
1 2 V [vanad] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/2d 01.01.2011
1 2 Cr [chrom] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/2d 01.01.2011
1 2 Mn [mangan] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/2d 01.01.2004
1 2 Fe [železo] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/2d 01.01.2011
1 2 Co [kobalt] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/2d 01.01.2011
1 2 Ni [nikl] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/2d 01.01.2004
1 2 Cu [měd] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/2d 01.01.2004
1 2 Zn [zinek] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/2d 01.01.2011
1 2 As [arsen] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/2d 01.01.2004
1 2 Se [selen] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/2d 01.01.2011
1 2 Cd [kadmium] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/2d 01.01.2004
1 2 Pb [olovo] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 0 Ano 1d/2d 01.01.2004
2 3 Hg [rtuť] AMA [Atomová absopční spektrofotometrie AMA na stanovení Hg] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 7d 01.09.2006
1 2 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.2003 15.05.2003
1 2 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1d/4d 13.05.2003 31.12.2003
1 2 PM10 [částice PM10] GRV [gravimetrie] µg/m3 Ano Ne 1 Ano 1d/2d 01.01.2007 19.07.2010
1 2 Mn [mangan] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 1 Ano 1d/2d 01.01.2007 19.07.2010
1 2 Ni [nikl] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 1 Ano 1d/2d 01.01.2007 19.07.2010
1 2 Cu [měd] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ano Ne 1 Ano 1d/2d 01.01.2007 19.07.2010
1 2 As [arsen] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.2003 15.05.2003
1 2 As [arsen] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/4d 13.05.2003 31.12.2003
1 2 As [arsen] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 1 Ano 1d/2d 01.01.2007 19.07.2010
1 2 Cd [kadmium] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.2003 15.05.2003
1 2 Cd [kadmium] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/4d 13.05.2003 31.12.2003
1 2 Cd [kadmium] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 1 Ano 1d/2d 01.01.2007 19.07.2010
1 2 Pb [olovo] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/6d 01.01.2003 15.05.2003
1 2 Pb [olovo] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 0 Ne 1d/4d 13.05.2003 09.12.2003
1 2 Pb [olovo] ICP-MS [hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] ng/m3 Ne Ne 1 Ano 1d/2d 01.01.2007 19.07.2010
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033451
Fax:.: 241727935
E-mail: novakj@chmi.cz
Laboratoř č.2 ALS Czech Republic, s.r.o.
Na Harfě 9/336
190 00 Praha 9
Tel.:
Fax:.:
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ-CLI TK
Generála Šišky 942
143 00 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244 033 484
Fax:.:
E-mail: lucie.sedlakova@chmi.cz
Dodavatel dat č.2 ČHMÚ-CLI TK
Generála Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033482
Fax:.: 241727935
E-mail: rychliks@chmi.cz
Dodavatel dat č.3 ČHMÚ-Košetice

39422 Košetice
Tel.: 565301052
Fax:.:
E-mail: pekarek@chmi.cz