As - arsen

Měsíční, čtvrtletní a roční imisní charakteristiky


Rok: 2012
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Látka: As - arsen
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 6,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Čtvrtletní hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 X1q. X2q. X3q. X4q. X S N
Lokalita Metoda C1q. C2q. C3q. C4q. XG SG dv
CCBA0
Detail
348196
ČHMÚ
(1625)
Č.Budějovice-Antala Staška
Měření těžkých kovů v PM10
ICP-MS
0,9 3,6 1,1 0,7 0,5 0,2 0,3 0,3 0,8 0,8 0,9 1,1 1,8 0,5 0,4 1,0 0,9 1,32 243
60 60 62 61 0,6 2,57 1
CCBT0
Detail
509972
ZÚ Ústí nL
(1674)
Čes. Budějovice-Třešň.
Měření těžkých kovů v PM10
AAS
11,8 6,3 5,4 1,4 2,3 2,5 6,3 4,3 6,2 4,4 6,8 11,9 7,9 2,1 5,6 7,7 5,8 3,82 351
84 91 85 91 4,5 2,31 0