As - CCBA0

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2012
Látka: As - arsen
Lokalita: Č.Budějovice-Antala Staška
Měřicí program: CCBA0
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Jihočeský
Okres: České Budějovice
Jednotka: ng/m3
Metoda měření: hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,7 0,7 0,7 1,1 1,1 0,2 0,2 0,5 0,5 2,3 2,3 1,7 1,7 3,0 0,9 3,0 21
2 3,0 6,8 6,8 5,9 5,9 10,5 10,5 4,7 4,7 0,3 0,3 1,3 1,3 0,8 0,8 0,7 0,7 1,7 3,6 10,5 18
3 1,7 1,3 1,3 1,3 1,3 0,8 0,8 0,5 0,5 1,2 1,2 1,8 1,8 1,4 1,4 1,1 1,1 0,9 0,9 0,2 0,2 1,1 1,8 21
4 0,7 0,7 1,1 1,1 0,6 0,6 0,6 0,6 2,6 2,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 2,6 20
5 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,9 0,9 0,3 0,3 0,5 0,5 1,4 1,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 1,4 20
6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,5 20
7 0,2 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 21
8 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,7 21
9 2,3 2,3 1,0 1,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 1,1 1,1 1,9 1,9 0,8 2,3 20
10 1,3 1,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,4 0,4 0,9 0,9 1,1 1,1 1,2 1,2 0,5 0,5 0,9 0,9 0,8 1,3 20
11 0,5 0,5 0,3 0,3 0,6 0,6 1,5 1,5 2,0 2,0 0,7 0,7 1,4 1,4 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,9 2,0 20
12 1,1 1,1 0,6 0,6 1,4 1,4 0,9 0,9 1,5 1,5 0,5 0,5 2,0 2,0 1,1 1,1 0,6 0,6 1,7 1,7 1,0 1,1 2,0 21