Měsíční analýza týdenních údajů

Rok 2011
Kraj Sasko-Chemnitz
Okres Plauen
Měřicí program DPLDF, Plauen DWD
Typ měřicího programu Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Organizace LfULG
Látka Jednotka Metoda Měsíční koncentrace
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
RAIN mm VOL 48,7 28,8 9,7 12,5 36,2 76,5 114,2 63,1 71,9
vodivost µS/cm EC metr 13,3 18,1 26,2 21,4 21,1 10,1 6,8 8,1 6,2 8,9 7,6
pH - pH metr 4,97 4,87 6,00 6,50 5,62 5,55 5,44 5,74 5,66 5,31 5,14
Na+ ug/l IC 438 428 770 1 113 393 130 91 87 146 341 275
K+ ug/l IC 51 43 100 83 174 54 26 43 36 44 115
NH4 + ug/l IC 480 928 2 270 1 598 1 728 871 559 656 281 360 134
Mg2+ ug/l IC 42 22 50 59 59 33 23 29 23 50 36
Ca2+ ug/l IC 134 221 910 668 568 248 217 357 227 264 115
Cl- ug/l IC 612 514 730 1 103 460 214 104 152 215 530 403
NO3 - ug/l IC 2 033 3 121 3 230 3 012 3 599 1 814 966 1 251 812 1 366 1 021
SO4 2- ug/l IC 729 1 491 4 010 1 953 2 280 964 663 684 493 516 374