Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: DPLDF
Identifikace ISKO: 99
Lokalita: Plauen DWD
Typ měřicího programu: Čisté srážky - Automatický pluviokolektor
Měřicí sítě: GAW (GLOBAL ATMOSPHERE WATCH)
Správce měřicícho programu, adresa
Landesamt fűr Umwelt und Geologie
Dresdner Strasse 78C
01445 Radebeul
Tel.: +49 351-8312715
Fax:.: +49 351-8312720
E-mail: Horst-Guenter.Kath@smul.sachsen.de
Cíl měřicího programu
stanovení chemického složení srážek a výpočet atmosférické depozice
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
vzorkovač (samostatně umístěný)
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 RAIN [úhrn srážek] VOL [volumetrické stanovení] mm Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.2003
1 1 vodivost [vodivost] EC metr [konduktometrie] µS/cm Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.2003
1 1 pH [pH] pH metr [elektrometrie-stanovení pH] - Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.2003
1 1 Na+ [sodné ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.2003
1 1 K+ [draselné ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.2003
1 1 NH4 + [amonné ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.2003
1 1 Mg2+ [hořečnaté ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.2003
1 1 Ca2+ [vápenaté ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.2003
1 1 Cl- [chloridové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.2003
1 1 NO3 - [dusičnanové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.2003
1 1 SO4 2- [síranové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne 7d 01.01.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 TUV-Industrie Service GmbH
Drescherhauser 5d
01159 Dresden
Tel.: +49351/4202106
Fax:.: +49351/4202127
E-mail: Harald.Bittner@tuev-sued.de
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 LfUG Referat 51 "Luftqualitat"
Postfach 540 137
013 11 Dresden
Tel.: +49351-8928 5103
Fax:.: +49351-8928 566
E-mail: Annette.Pausch@smul.sachsen.de