Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: JKOSY
Identifikace ISKO: 20
Lokalita: Košetice
Typ měřicího programu: Srážky - denně slévaný vzorek
Měřicí sítě: Síť monitoringu kvality srážek ČHMÚ, EMEP
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Košetice

39422 Košetice
Tel.: 565498083
Fax:.: 565498015
E-mail: vanam@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení chemického složení srážek, stanovení chemického složení povrchové vody
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
nevyužito
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 A [antracen] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 Ac [acenaften] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 Acl [acenaftylen] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 BaA [benzo(a)antracen] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 BaP [benzo(a)pyren] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 BbF [benzo(b)fluoranten] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 BghiPRL [benzo(g,h,i)perylen] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 BkF [benzo(k)fluoranten] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 CRY [chrysen] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 DBahA [dibenzo(a,h)antracen] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 FEN [fenantren] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 Fl [fluoren] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 FLU [fluoranten] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 I123cdP [ideno(1,2,3-cd)pyren] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 N [naftalen] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 PYR [pyren] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 alpha_HCH [alfa-HCH] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 beta_HCH [beta-HCH] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 delta_HCH [delta-HCH] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 gamma_HCH [gama-HCH] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 PCB28 [PCB28] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 PCB52 [PCB52] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 PCB101 [PCB101] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 PCB118 [PCB118] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 PCB138 [PCB138] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 PCB153 [PCB153] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 PCB180 [PCB180] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 pp_DDD [p,p'-DDD] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 pp_DDE [p,p'-DDE] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
1 1 pp_DDT [p,p'-DDT] GCH-MS [plynová chromatografie s hmotnostněselektivní detekcí] ng/l Ne Ne 0 Ne 1d 05.02.1997
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 Masarykova univ. Brno
Kamenice 126/3
62500 Brno
Tel.: 547121401
Fax:.: 547121431
E-mail: holoubek@recetox.muni.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ-Košetice
Košetice
39422 Košetice
Tel.: 565498083
Fax:.: 565498015
E-mail: pekarek@chmi.cz