Information about air quality in the Czech Republic

Measuring programme table

Updated: 2012-08-30 10:59 CEST


Basic data
Code: JKOSY
Old ISKO number: 20
Locality: Kosetice
Type of measuring programme: Daily cumulated samples
Measuring networks: SKS CHMU, EMEP
Administrator
CHMI-Kosetice

39422 Košetice
Tel.: 565498083
Fax:.: 565498015
E-mail: vanam@chmi.cz
Target of the measuring programme
null, null
Cover
unused
Note
Venkovská krajina bez přímých zdrojů znečištění, pozvolný svah na okraji lesního komplexu a pole
Measurements
Lab. Supp. Component Method Unit A R Par. Ac Interval Date of start Date of end
1 1 A [anthracene] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 Ac [acenaphthene] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 Acl [acenaphthylene] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 BaA [benzo(a)anthracene] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 BaP [benzo(a)pyrene] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 BbF [benzo(b)fluoranthene] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 BghiPRL [benzo(g,h,i) perylene] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 BkF [benzo(k)fluoranthene] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 CRY [chrysene] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 DBahA [dibenzo(a,h)anthracene] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 FEN [phenanthrene] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 Fl [fluorene] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 FLU [fluoranthene] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 I123cdP [ideno(1,2,3,-cd) pyrene] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 N [naphtalene] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 PYR [pyrene] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 alpha_HCH [alpha-HCH] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 beta_HCH [beta-HCH] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 delta_HCH [delta-HCH] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 gamma_HCH [gamma-HCH] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 PCB28 [PCB28] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 PCB52 [PCB52] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 PCB101 [PCB101] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 PCB118 [PCB118] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 PCB138 [PCB138] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 PCB153 [PCB153] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 PCB180 [PCB180] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 pp_DDD [p,p'-DDD] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 pp_DDE [p,p'-DDE] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
1 1 pp_DDT [p,p'-DDT] GCH-MS [Gas chrometography-mass spectroscopy] ng/l No No 0 No 1d 1997-02-05
List of laboratories
Laboratory number1 Masarykova univ. Brno
Kamenice 126/3
62500 Brno
Tel.: 547121401
Fax:.: 547121431
E-mail: holoubek@recetox.muni.cz
List of data suppliers
Supplier number1 CHMI-Kosetice
Košetice
39422 Košetice
Tel.: 565498083
Fax:.: 565498015
E-mail: pekarek@chmi.cz