Information about air quality in the Czech Republic

Measuring programme table

Updated: 2012-08-30 10:59 CEST


Basic data
Code: JKOSB
Old ISKO number: 20
Locality: Kosetice
Type of measuring programme: Bulk samples
Measuring networks: EMEP, SKS CHMU, ICP-INTEGRATED MONITORING, GEOMON
Administrator
CHMI-Kosetice

39422 Košetice
Tel.: 565498083
Fax:.: 565498015
E-mail: vanam@chmi.cz
Target of the measuring programme
stanovení chemického složení srážek a výpočet atmosférické depozice
Cover
unused
Note
Venkovská krajina bez přímých zdrojů znečištění, pozvolný svah na okraji lesního komplexu a pole
Measurements
Lab. Supp. Component Method Unit A R Par. Ac Interval Date of start Date of end
1 1 HCO3 - [hydrogen carbonate ions] TITRACE [TITRACE] mg/l No No 2 No 1M 2008-11-01
2 1 TOC [total organic carbon] NDIR [nondispersive infrared absorption] mg/l No No 2 No 1M 2009-11-01
1 1 N-sum [total nitrogen] CLD [chemiluminescence detection] ug/l No No 2 Yes 1M 2005-05-01
3 2 vodivost [conductivity] EC meter [EC metry] µS/cm No No 0 No 1d 1988-01-02 2004-12-31
3 2 pH [pH] pH meter [pH meter] - No No 0 No 1d 1988-01-02 2004-12-31
3 2 Na [sodium] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 No 1d 1988-01-02 2004-12-31
3 2 K [potassium] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 No 1d 1988-01-02 2004-12-31
3 2 Mg [magnesium] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 No 1d 1988-01-02 2004-12-31
3 2 Ca [calcium ] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 No 1d 1988-01-02 2004-12-31
3 2 NH4 + [ammonium ions] UV/VIS-BER [The manual spectrophotometric Berth method] ug/l No No 0 No 1M 1990-02-01 1993-02-28
3 2 NH4 + [ammonium ions] SFA-BERTH [Automatic spectrophotometric determination by the indopfenol blue method] ug/l No No 0 No 1M 1993-03-01 2004-10-31
1 2 NH4 + [ammonium ions] ISE [potenciometry] ug/l No No 0 No 1d 1988-01-02 1988-12-31
3 2 NH4 + [ammonium ions] UV/VIS-BER [The manual spectrophotometric Berth method] ug/l No No 0 No 1d 1989-01-01 1993-02-28
3 2 NH4 + [ammonium ions] SFA-BERTH [Automatic spectrophotometric determination by the indopfenol blue method] ug/l No No 0 No 1d 1993-03-01 2004-12-31
3 2 Al [aluminium] AAS [atomic absorption spectrometry] ug/l No No 0 No 1M 1990-01-01 1999-12-31
3 2 Fe [iron] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 Yes 1M 1990-01-01 2010-03-31
3 2 Fe [iron] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 Yes 7d 1996-01-02 2010-03-29
3 2 Fe [iron] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 1 No 7d 1998-01-06 2010-03-29
3 2 Fe [iron] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 No 1d 1997-03-03 2000-03-30
3 2 Zn [zinc] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 Yes 1M 1990-01-01 2010-03-31
3 2 Zn [zinc] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 Yes 7d 1996-01-02 2010-03-29
3 2 Zn [zinc] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 1 No 7d 1998-01-06 2010-03-29
3 2 Zn [zinc] FAAS [flame atomic absorption apectrometry] ug/l No No 0 No 1d 1997-03-03 2000-03-30
3 2 Mn [manganese] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 0 Yes 1M 1990-01-01 2010-03-31
3 2 Mn [manganese] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 0 Yes 7d 1996-01-02 2010-03-29
3 2 Mn [manganese] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 1 No 7d 1998-01-06 2010-03-29
3 2 Mn [manganese] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 0 No 1d 1994-02-02 2000-03-30
3 2 Pb [lead] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 0 Yes 1M 1990-01-01 2010-03-31
3 2 Pb [lead] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 1 No 7d 1998-01-06 2010-03-29
3 2 Pb [lead] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 0 Yes 7d 1996-02-27 2010-03-29
3 2 Pb [lead] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 0 No 1d 1989-01-06 2000-03-30
3 2 Cd [cadmium] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 0 Yes 1M 1990-01-01 2010-03-31
3 2 Cd [cadmium] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 0 Yes 7d 1996-02-27 2010-03-29
3 2 Cd [cadmium] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 1 No 7d 1998-01-06 2010-03-29
3 2 Cd [cadmium] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 0 No 1d 1989-01-06 2000-03-30
1 1 Ni [nickel] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 2 Yes 1M 1999-12-01 2000-10-01
3 2 Ni [nickel] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 0 Yes 1M 1990-01-01 2010-03-31
3 2 Ni [nickel] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 1 No 7d 1998-01-06 2010-03-29
3 2 Ni [nickel] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 0 Yes 7d 1996-02-27 2010-03-29
3 2 Ni [nickel] GF-AAS [graphite furnace atomic absorption spectrometry] ug/l No No 0 No 1d 1989-01-06 2000-03-31
3 2 F- [fluoride ions] IC [ion chromatography] ug/l No No 0 No 1d 1996-01-01 2004-12-31
3 2 Cl- [chloride ions] IC [ion chromatography] ug/l No No 0 No 1d 1989-02-12 2004-12-31
3 2 NO3 - [nitrate ions] IC [ion chromatography] ug/l No No 0 No 1d 1988-01-02 2004-12-31
3 2 SO4 2- [sulphate - ions] IC [ion chromatography] ug/l No No 0 No 1d 1988-01-02 2004-12-31
List of laboratories
Laboratory number1 Centrální laboratoř České geologické služby
Geologická 6
15200 Praha 5
Tel.: 257 089 422
Fax:.:
E-mail: vera.zoulkova@geology.cz
Laboratory number2 Czech Geological Survey
Klárov 3/131
11821 Praha 1
Tel.: 251085209
Fax:.: 251818748
E-mail: daniela.fottova@geology.cz
Laboratory number3 CHMI Laboratory n. 1-CLI
Generála Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033451
Fax:.:
E-mail: novakj@chmi.cz
List of data suppliers
Supplier number1 Česká geologická služba
Klárov 3/131
11821 Praha 1
Tel.: 251085209
Fax:.: 251818748
E-mail: daniela.fottova@geology.cz
Supplier number2 CHMI Laboratory n. 1 - CLI
Generála Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033485
Fax:.:
E-mail: burdova@chmi.cz