Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: JKOSB
Identifikace ISKO: 20
Lokalita: Košetice
Typ měřicího programu: Bulk (srážky s prašným spadem)
Měřicí sítě: EMEP, Síť monitoringu kvality srážek ČHMÚ, ICP-INTEGRATED MONITORING, GEOMON
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Košetice

39422 Košetice
Tel.: 565498083
Fax:.: 565498015
E-mail: vanam@chmi.cz
Cíl měřicího programu
stanovení chemického složení srážek a výpočet atmosférické depozice
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
nevyužito
Poznámka
pořadí měření: 0 - ČHMÚ 1 - ĆHMÚ 2 - ČGS
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 HCO3 - [hydrouhličitanové ionty] TITRACE [titračně] mg/l Ne Ne 2 Ne 1M 01.11.2008
2 1 TOC [celkový organický uhlík] NDIR [selektivní infračervená absorpce] mg/l Ne Ne 2 Ne 1M 01.11.2009
1 1 N-sum [celkový dusík] CLD [chemiluminiscenční detekce] ug/l Ne Ne 2 Ano 1M 01.05.2005
3 2 vodivost [vodivost] EC metr [konduktometrie] µS/cm Ne Ne 0 Ne 1d 02.01.1988 31.12.2004
3 2 pH [pH] pH metr [elektrometrie-stanovení pH] - Ne Ne 0 Ne 1d 02.01.1988 31.12.2004
3 2 Na [sodík] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ne 1d 02.01.1988 31.12.2004
3 2 K [draslík] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ne 1d 02.01.1988 31.12.2004
3 2 Mg [hořčík] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ne 1d 02.01.1988 31.12.2004
3 2 Ca [vápník] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ne 1d 02.01.1988 31.12.2004
3 2 NH4 + [amonné ionty] UV/VIS-BER [manuální spektrometrie] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.02.1990 28.02.1993
3 2 NH4 + [amonné ionty] SFA-BERTH [kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.03.1993 31.10.2004
1 2 NH4 + [amonné ionty] ISE [potenciometrie] ug/l Ne Ne 0 Ne 1d 02.01.1988 31.12.1988
3 2 NH4 + [amonné ionty] UV/VIS-BER [manuální spektrometrie] ug/l Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1989 28.02.1993
3 2 NH4 + [amonné ionty] SFA-BERTH [kontinuální průtoková spektrofotometrická analýza] ug/l Ne Ne 0 Ne 1d 01.03.1993 31.12.2004
3 2 Al [hliník] AAS [atomová absorpční spektrometrie] ug/l Ne Ne 0 Ne 1M 01.01.1990 31.12.1999
3 2 Fe [železo] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.01.1990 31.03.2010
3 2 Fe [železo] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ano 7d 02.01.1996 29.03.2010
3 2 Fe [železo] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 1 Ne 7d 06.01.1998 29.03.2010
3 2 Fe [železo] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ne 1d 03.03.1997 30.03.2000
3 2 Zn [zinek] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.01.1990 31.03.2010
3 2 Zn [zinek] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ano 7d 02.01.1996 29.03.2010
3 2 Zn [zinek] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 1 Ne 7d 06.01.1998 29.03.2010
3 2 Zn [zinek] FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] ug/l Ne Ne 0 Ne 1d 03.03.1997 30.03.2000
3 2 Mn [mangan] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.01.1990 31.03.2010
3 2 Mn [mangan] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ano 7d 02.01.1996 29.03.2010
3 2 Mn [mangan] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 1 Ne 7d 06.01.1998 29.03.2010
3 2 Mn [mangan] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ne 1d 02.02.1994 30.03.2000
3 2 Pb [olovo] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.01.1990 31.03.2010
3 2 Pb [olovo] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 1 Ne 7d 06.01.1998 29.03.2010
3 2 Pb [olovo] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ano 7d 27.02.1996 29.03.2010
3 2 Pb [olovo] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ne 1d 06.01.1989 30.03.2000
3 2 Cd [kadmium] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.01.1990 31.03.2010
3 2 Cd [kadmium] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ano 7d 27.02.1996 29.03.2010
3 2 Cd [kadmium] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 1 Ne 7d 06.01.1998 29.03.2010
3 2 Cd [kadmium] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ne 1d 06.01.1989 30.03.2000
1 1 Ni [nikl] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 2 Ano 1M 01.12.1999 01.10.2000
3 2 Ni [nikl] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ano 1M 01.01.1990 31.03.2010
3 2 Ni [nikl] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 1 Ne 7d 06.01.1998 29.03.2010
3 2 Ni [nikl] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ano 7d 27.02.1996 29.03.2010
3 2 Ni [nikl] GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] ug/l Ne Ne 0 Ne 1d 06.01.1989 31.03.2000
3 2 F- [fluoridové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne 1d 01.01.1996 31.12.2004
3 2 Cl- [chloridové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne 1d 12.02.1989 31.12.2004
3 2 NO3 - [dusičnanové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne 1d 02.01.1988 31.12.2004
3 2 SO4 2- [síranové ionty] IC [iontová chromatografie] ug/l Ne Ne 0 Ne 1d 02.01.1988 31.12.2004
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 Centrální laboratoř České geologické služby
Geologická 6
15200 Praha 5
Tel.: 257 089 422
Fax:.:
E-mail: vera.zoulkova@geology.cz
Laboratoř č.2 Česká geologická služba
Klárov 3/131
11821 Praha 1
Tel.: 251085209
Fax:.: 251818748
E-mail: daniela.fottova@geology.cz
Laboratoř č.3 ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033451
Fax:.:
E-mail: novakj@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 Česká geologická služba
Klárov 3/131
11821 Praha 1
Tel.: 251085209
Fax:.: 251818748
E-mail: daniela.fottova@geology.cz
Dodavatel dat č.2 ČHMÚ-CLI
Generála Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033485
Fax:.:
E-mail: burdova@chmi.cz