EBZN - ZVMBV

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: EBZN - etylbenzen
Lokalita: Valašské Meziříčí - Obora II
Měřicí program: ZVMBV
Organizace: MVM
Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie - těkavé org. látky
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,4 1,6 2,3 1,7 2,2 2,3 2,9 2,5 2,7 2,4 2,8 2,1 2,5 2,4 2,3 2,1 3,2 2,6 2,6 1,7 1,5 1,8 1,8 1,8 2,2 2,0 1,8 2,5 2,3 1,8 2,2 2,2 3,2 31
2 2,1 2,0 2,3 1,5 1,8 1,8 2,2 2,3 4,6 2,0 4,6 10
3 1,6 2,5 1,9 1,5 1,6 1,6 1,5 1,4 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 2,0 1,7 1,5 1,5 1,5 1,7 1,4 1,5 1,7 1,8 1,5 1,6 1,7 1,6 0,5 1,3 1,6 2,5 29
4 1,6 1,5 1,7 1,4 1,7 1,8 0,9 0,7 1,3 1,3 3,1 1,4 1,3 1,4 1,3 1,3 1,5 1,5 1,4 1,5 1,6 1,8 2,2 1,4 1,6 1,4 1,6 1,7 2,1 2,0 1,6 3,1 30
5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,9 2,0 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,6 2,0 1,7 1,9 1,1 1,6 1,5 1,6 1,4 1,6 1,6 1,6 2,0 31
6 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,2 1,4 1,4 1,0 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 1,4 1,1 0,9 1,0 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 1,2 1,5 30
7 0,6 0,7 0,7 0,9 0,8 0,8 1,0 1,1 0,8 0,7 0,6 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 13,2 4,2 1,8 2,3 2,1 0,9 1,1 1,0 1,5 1,8 1,3 0,8 0,6 0,6 1,0 1,5 13,2 31
8 0,8 0,6 0,5 2,7 3,9 2,7 1,8 2,1 1,5 0,9 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 1,4 1,1 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 1,2 3,9 29
9 0,5 0,6 1,2 1,2 1,0 0,6 0,8 0,7 0,5 2,3 2,1 2,0 1,8 0,8 1,2 1,7 1,8 2,0 5,1 5,5 4,2 8,8 4,0 1,8 1,6 2,2 8,8 25
10 0,9 1,2 1,6 1,6 1,0 1,0 0,8 0,9 0,7 1,0 0,8 0,7 0,7 0,6 0,8 0,6 0,7 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 1,7 2,6 4,0 3,3 1,7 1,0 1,1 1,0 1,3 4,0 30
11 1,1 2,5 2,6 3,2 4,0 2,8 2,9 1,2 0,8 0,9 0,7 0,9 1,1 1,0 0,9 1,0 1,3 1,4 1,1 1,0 1,2 1,3 1,3 1,1 1,3 1,3 1,4 1,2 1,5 4,0 28
12 0,9 1,3 0,9 1,0 1,1 0,9 1,4 1,0 1,1 1,5 1,2 1,3 1,5 1,1 1,3 1,4 0,8 1,6 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 1,1 0,8 1,5 1,1 1,4 1,3 1,1 1,1 1,6 30