Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: ZVMBV
Identifikace ISKO: 1919
Lokalita: Valašské Meziříčí - Obora II
Typ měřicího programu: Měření VOC
Měřicí sítě:
Správce měřicícho programu, adresa
Switch, s.r.o.
Purkyňova 1476/72
612 00 Brno
Tel.: 603 253 466
Fax:.:
E-mail: jirka@kohoutek.cz
Cíl měřicího programu
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
v uzavřené budově
Poznámka
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 BZN [benzen] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.01.2011 31.12.2011
1 1 TLN [toluen] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.01.2011 31.12.2011
1 1 EBZN [etylbenzen] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.01.2011 31.12.2011
1 1 MPXY [m,p-xylen] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.01.2011 31.12.2011
1 1 OXY [o-xylen] GC-VOC [plynová chromatografie - těkavé org. látky] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.01.2011 31.12.2011
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Tel.:
Fax:.:
E-mail:
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 Switch, s.r.o.
Purkyňova 1476/72
612 00 Brno
Tel.: 603 253 466
Fax:.:
E-mail: jirka@kohoutek.cz