NO2 - MDSTM

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: NO2 - oxid dusičitý
Lokalita: Dolní Studénky
Měřicí program: MDSTM
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: guajakolová (modif. Jakobs-Hochheiserova) metoda - spektrofotometrie
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 26,3 31,7 19,0 8,0 37,2 24,4 37,2 5
2 34,0 24,7 18,1 14,8 20,7 22,6 34,0 5
3 18,3 14,7 13,7 17,9 19,0 16,9 19,0 5
4 20,0 9,4 12,4 16,4 14,2 14,6 20,0 5
5 9,6 9,2 10,0 6,8 2,5 7,8 10,0 5
6 11,5 9,1 8,2 7,5 2,5 7,8 11,5 5
7 15,9 8,2 9,9 10,4 12,0 11,4 15,9 5
8 16,3 8,8 9,7 11,8 2,5 9,1 16,3 5
9 2,5 5,3 15,6 10,9 17,6 11,3 17,6 5
10 16,1 10,9 9,5 12,3 6,2 8,8 10,5 16,1 6
11 13,5 19,4 2,5 10,6 17,4 11,8 19,4 5
12 11,9 17,3 9,8 16,9 14,9 14,4 17,3 5