MDST, Dolní Studénky

Stav v roce: 2011


Základní údaje
Kód lokality: MDST
Název: Dolní Studénky
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
Obec (ZÚJ): Dolní Studénky
Klasifikace
Zkratka: B/R/A-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
Ekosystémy:
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)
Dolní Studénky 180
788 20 Dolní Studénky
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596900218
Fax:.: 596910284
E-mail: cernikov@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 55´ 55.074" sš 16° 57´ 38.784" vd
Nadmořská výška: 298 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Volný pozemek v otevřeném terénu na okraji obce.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
MDSTM Manuální měřicí program
MDSTP Měření PAHs
MDST0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.05.1999 Datum zániku: