BZN - ASMIA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Pha5-Smíchov
Měřicí program: ASMIA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s fotoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 1,6 1,7 3,3 3,3 3,4 7,2 7,4 7,2 4,8 6,6 3,3 4,4 3,2 3,3 3,3 10,5 3,5 1,7 1,3 0,8 1,5 1,6 2,3 1,4 1,9 2,2 3,3 3,2 3,4 4,2 3,6 10,5 30
2 2,3 4,1 2,9 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,7 4,9 4,9 3,9 4,8 4,5 4,9 20
3 3,1 2,7 2,7 3,4 2,5 1,2 2,3 3,0 2,5 1,5 1,6 2,9 3,4 3,4 2,7 1,8 2,0 1,4 1,3 1,8 2,4 2,5 2,0 1,5 1,3 0,8 1,7 1,5 2,0 2,1 1,2 2,1 3,4 31
4 1,0 1,5 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 0,8 1,2 1,3 1,3 0,9 0,7 0,8 0,9 2,0 1,5 1,8 1,5 1,6 1,7 1,4 1,1 1,0 1,2 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,2 2,0 30
5 0,9 1,3 1,5 1,7 1,6 1,6 1,1 1,0 1,5 3,1 3,4 2,5 1,5 2,2 1,1 1,3 2,2 3,0 2,5 1,3 2,1 1,4 1,4 1,3 1,3 2,1 1,9 1,6 1,6 1,9 1,7 1,8 3,4 31
6 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 1,1 0,9 0,6 0,4 0,5 0,9 0,9 0,8 0,6 0,4 0,8 0,8 0,8 1,0 1,4 0,8 1,4 30
7 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,0 1,4 0,9 0,6 0,5 0,9 0,9 0,7 0,7 0,9 0,5 0,8 0,7 0,5 0,5 0,3 0,6 0,6 0,6 0,9 1,0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 1,4 31
8 0,6 0,9 1,0 0,7 1,1 0,8 0,6 0,5 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 1,1 0,9 1,3 0,7 0,8 0,9 0,6 0,8 0,7 0,7 0,9 0,2 0,7 0,4 0,5 0,8 0,7 1,3 31
9 0,8 0,9 0,8 1,0 0,5 0,8 0,6 0,4 0,7 1,3 1,0 0,6 0,6 0,4 0,8 1,1 0,9 0,5 0,6 0,9 1,3 0,6 0,8 1,2 1,5 1,5 0,9 1,1 1,5 1,6 0,9 1,6 30
10 1,5 1,3 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,6 1,0 0,3 0,7 0,9 1,4 2,7 2,0 2,8 1,5 0,8 0,8 1,8 2,2 2,0 1,6 1,6 2,3 1,4 2,4 2,2 2,1 2,5 1,4 2,8 31
11 4,7 3,4 3,5 4,1 4,9 3,9 3,1 3,1 3,1 3,4 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 6,9 8,1 4,0 5,6 7,8 6,9 6,4 5,2 2,3 2,6 4,9 5,3 5,2 4,6 8,1 30
12 2,4 3,3 1,1 0,6 0,5 0,9 0,8 0,7 0,6 1,0 2,2 1,4 1,0 0,8 1,1 0,6 0,5 0,6 1,1 1,1 0,9 1,6 1,2 0,4 0,6 0,8 0,8 0,9 0,6 0,6 1,0 1,0 3,3 31