Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: ASMIA
Identifikace ISKO: 1459
Lokalita: Pha5-Smíchov
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: EUROAIRNET, Státní imisní síť
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
14200 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033467
Fax:.: 241727935
E-mail: silhavy@chmi.cz
Cíl měřicího programu
využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
30.11.2000 došlo k výměně prachoměru. Verewa F703V a sondy PM10 Kalman byly nahrazeny prachoměrem FH 62 I-R se sondami PM10 Andersen. 17.6.2004 došlo k výměně prachoměru FH62 I-R se soundou Andersen za prachoměr ESA MP101M se sondou PM10 Digitel. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány.
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 PM2,5 [jemné částice PM2,5] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 07.01.2011
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 BZN [benzen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.07.2004
1 1 TLN [toluen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.07.2004
1 1 WV [rychlost větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 10.07.2004
1 1 WD [směr větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 Ne 1h 10.07.2004
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 10.07.2004
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 Ne 1h 10.07.2004
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 GLRD [sluneční záření] TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ano 0 Ne 1h 01.08.2005
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1h 01.01.2004 31.07.2008
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 21.12.1999 31.12.2003
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 10min 01.10.2004 31.07.2008
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 21.12.1999 31.12.2003
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 21.12.1999 31.12.2003
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 21.12.1999 31.12.2003
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 20.12.1999 31.12.2003
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.12.2000 31.12.2003
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 21.12.1999 31.12.2003
1 1 BZN [benzen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.02.2000 31.12.2003
1 1 EBZN [etylbenzen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1h 12.07.2004 31.12.2009
1 1 EBZN [etylbenzen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.02.2000 31.12.2003
1 1 MPXY [m,p-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1h 01.01.2004 31.12.2009
1 1 OXY [o-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1h 01.01.2004 31.12.2009
1 1 OXY [o-xylen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.02.2000 31.12.2003
1 1 MXY [m-xylen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.02.2000 31.12.2003
1 1 PXY [p-xylen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.02.2000 31.12.2003
1 1 WV [rychlost větru] OPEL [optoelekronická metoda] m/s Ne Ne 0 Ne 30min 17.02.2000 31.12.2003
1 1 WD [směr větru] OPEL [optoelekronická metoda] deg Ne Ne 0 Ne 30min 17.02.2000 31.12.2003
1 1 p [atmosférický tlak] APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 Ne 1h 01.08.2005 31.12.2009
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ne 0 Ne 30min 17.02.2000 31.12.2003
1 1 RAIN [množství srážek] RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ano 0 Ne 1h 01.01.2004 31.12.2010
1 1 RAIN [množství srážek] RAIN [automatický srážkoměr] mm Ne Ne 0 Ne 30min 01.10.2000 31.12.2003
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 Ne 30min 17.02.2000 31.12.2003
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033484
Fax:.: 241727935
E-mail: novakj@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ - Libuš AIM
Generála Šišky 942
14000 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033467
Fax:.: 241727935
E-mail: silhavy@chmi.cz