NOx - oxidy dusíku

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Látka: NOx - oxidy dusíku
Jednotka: µg/m3
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
AMLYA
Detail
40293
ČHMÚ
(775)
Pha5-Mlynářka
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 94,5 89,3 99,1 55,3 45,2 29,7 27,6 41,9 70,3 76,8 103,3 46,8 352,1 164,7 51,9 64,7 48,22 362
mc 31 28 31 30 31 29 31 31 30 30 29 31 07.01. 188,5 51,7 1,94 1
ASMIA
Detail
41073
ČHMÚ
(1459)
Pha5-Smíchov
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 118,8 132,0 87,3 109,8 76,5 64,8 97,0 103,6 106,3 138,3 100,0 315,4 195,3 97,9 104,7 55,28 335
mc 30 8 30 28 31 30 31 27 30 31 28 31 07.01. 247,5 89,2 1,84 20
ASTOA
Detail
41243
ČHMÚ
(1520)
Pha5-Stodůlky
Automatizovaný měřicí program
CHLM
Xm 53,2 52,2 50,1 31,5 25,9 17,3 17,5 25,0 39,0 44,9 71,0 25,7 282,7 92,6 26,7 37,5 31,82 358
mc 28 26 31 30 31 28 31 31 30 31 30 31 14.11. 125,9 29,5 1,95 3