BZN - ALIBA

Podrobný přehled imisních hodnot pro měřicí program

Rok: 2011
Látka: BZN - benzen
Lokalita: Pha4-Libuš
Měřicí program: ALIBA
Organizace: ČHMÚ
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Jednotka: µg/m3
Metoda měření: plynová chromatografie s fotoionizační detekcí
Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách
Den/Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 X Max. N
1 0,7 0,5 1,1 2,2 1,5 1,4 1,6 1,7 2,3 1,2 1,6 0,5 1,1 3,2 1,0 0,8 0,6 0,3 1,0 0,8 1,1 0,4 1,5 1,3 2,2 2,3 2,7 3,0 1,4 3,2 28
2 1,5 1,2 0,2 0,9 1,5 0,5 0,9 1,0 1,2 1,1 1,4 1,6 2,4 1,7 1,1 1,6 2,1 3,0 3,4 3,2 2,2 3,2 1,7 3,4 22
3 2,1 1,6 1,2 2,2 1,3 1,2 1,1 0,7 0,8 1,9 2,4 2,9 2,0 1,1 1,5 1,1 0,9 1,3 1,7 1,6 1,2 0,9 1,0 0,5 0,9 0,9 1,2 1,1 0,4 1,3 2,9 29
4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 1,0 0,8 1,0 0,6 0,6 0,8 0,4 0,4 0,5 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 0,7 0,5 1,0 30
5 0,5 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 30
6 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 0,5 0,6 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,6 22
7 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 31
8 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 30
9 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,3 0,2 0,4 0,6 0,7 0,4 0,7 0,8 1,1 0,8 0,6 0,8 0,9 0,9 0,4 1,1 29
10 1,1 0,8 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 1,2 2,3 1,3 1,6 0,7 0,5 0,5 1,6 1,3 1,7 1,0 1,1 1,4 1,0 1,3 1,4 1,8 1,6 1,0 2,3 29
11 1,7 1,1 1,2 1,3 1,8 1,4 1,2 1,2 1,1 1,5 1,4 3,3 5,0 5,7 4,8 3,3 2,3 1,4 2,2 1,4 2,4 3,6 2,7 2,5 2,0 0,9 0,5 1,7 2,0 2,7 2,2 5,7 30
12 1,3 2,6 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,7 1,2 0,8 0,4 0,3 0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,8 0,6 0,9 0,6 0,3 0,4 0,6 0,7 0,5 0,5 1,0 0,6 2,6 30