Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Tabulka měřicího programu

Aktualizováno: 10.08.2012 13:48 SELČ


Základní údaje
Kód: ALIBA
Identifikace ISKO: 774
Lokalita: Pha4-Libuš
Typ měřicího programu: Automatizovaný měřicí program
Měřicí sítě: EUROAIRNET, Státní imisní síť
Správce měřicícho programu, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
14200 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033467
Fax:.: 241727935
E-mail: silhavy@chmi.cz
Cíl měřicího programu
využití při operativním řízení a regulaci (SVRS)
Měřicí zařízení umístěno v (kryt)
kontejner (klimatizovaný)
Poznámka
30.11.2000 došlo k výměně prachoměru. Verewa F703V a sondy PM10 Kalman byly nahrazeny prachoměrem FH 62 I-R se sondami PM10 Andersen. 9.7.2003 - výměna sondy Andersen za sondu Digitel DPM10. U PM2,5 je sonda D igitel DPM2,5. Měření meteorologických veličin je pouze doprovodné a nenahrazuje standardní meteorologická měření. GLRD-čidla jsou čištěna pouze při údržbě stanice a hodnoty jsou zejména v zimním období pouze indikativní. Veličiny WVm a WDm nejsou verifikovány. Od 1.12.2011 změna typu přístroje u PM2,5 a PM10-místo Thermo ESM Andersen, FH 62 I-R instalovány BAM 1020-Met One Instruments, sondy Digitel (DPM10 a DPM2,5 vyměněny za sondy MET ONE BX 82).
Měření
Lab. Dod. Veličina Metoda Jednotka A R Par. Akr. Interval Datum zahájení Datum ukončení
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 01.01.2004
1 1 PM2,5 [jemné částice PM2,5] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ano 0 Ne 1h 01.01.2004
1 1 BZN [benzen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 18.07.2005
1 1 TLN [toluen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ano 0 Ano 1h 18.07.2005
1 1 WV [rychlost větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 01.09.2004
1 1 WD [směr větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 Ne 1h 01.09.2004
1 1 WVm [krátkodobé maximum rychlosti větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] m/s Ne Ano 0 Ne 1h 01.09.2004
1 1 WDm [směr krátkodobého maxima větru] U-SONIC [ultrazvukový anemometr] deg Ne Ano 0 Ne 1h 01.09.2004
1 1 h [relativní vlhkost vzduchu] CAP [kapacitní čidlo] % Ne Ano 0 Ne 1h 22.09.2004
1 1 GLRD [sluneční záření] TDM [metoda teplotní diference] W/m2 Ne Ano 0 Ne 1h 01.08.2005
1 1 T2m [teplota 2m nad terénem] PT100 [odporová metoda] K Ne Ano 0 Ne 1h 22.09.2004
1 1 SO2 [oxid siřičitý] UVFL [UV-fluorescence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.02.1992 31.12.2003
1 1 NO [oxid dusnatý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.02.1992 31.12.2003
1 1 NO2 [oxid dusičitý] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.02.1992 31.12.2003
1 1 NOx [oxidy dusíku] CHLM [chemiluminiscence] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.02.1992 31.12.2003
1 1 CO [oxid uhelnatý] IRABS [IR-korel. absorpční spektrometrie] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.02.1992 31.12.2003
1 1 O3 [ozon] UVABS [UV-absorpce] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.02.1992 31.12.2003
1 1 PM2,5 [jemné částice PM2,5] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.03.2003 31.12.2003
1 1 PM10 [částice PM10] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 20.10.1995 31.12.2003
1 1 SPM [suspendované částice] RADIO [radiometrie - absorpce beta záření] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 01.02.1992 19.10.1995
1 1 BZN [benzen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.04.2004 30.06.2005
1 1 BZN [benzen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 15.05.1997 31.05.2003
1 1 BZN [benzen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.06.2003 31.12.2003
1 1 TLN [toluen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.04.2004 30.06.2005
1 1 TLN [toluen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 15.05.1997 31.05.2003
1 1 TLN [toluen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.06.2003 31.12.2003
1 1 EBZN [etylbenzen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.04.2004 30.06.2005
1 1 EBZN [etylbenzen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1h 18.07.2005 31.12.2009
1 1 EBZN [etylbenzen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 15.05.1997 31.05.2003
1 1 EBZN [etylbenzen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ne Ne 0 Ne 30min 20.10.2003 31.12.2003
1 1 MPXY [m,p-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1h 18.07.2005 31.12.2009
1 1 MPXY [m,p-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.06.2003 31.12.2003
1 1 OXY [o-xylen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.04.2004 30.06.2005
1 1 OXY [o-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ano 1h 18.07.2005 31.12.2009
1 1 OXY [o-xylen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.05.1997 31.08.2003
1 1 OXY [o-xylen] GC-PID [plynová chromatografie s fotoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 20.10.2003 31.12.2003
1 1 MXY [m-xylen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 30.06.2005
1 1 MXY [m-xylen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.05.1997 31.12.2003
1 1 PXY [p-xylen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 1h 01.01.2004 30.06.2005
1 1 PXY [p-xylen] GC-FID [plynová chromatografie s plamenoionizační detekcí] µg/m3 Ano Ne 0 Ne 30min 01.05.1997 31.12.2003
1 1 p [atmosférický tlak] APRESS [měření atmosférického tlaku] hPa Ne Ne 0 Ne 30min 01.02.1992 01.11.1998
1 1 T [teplota (blíže neurčená)] PT100 [odporová metoda] K Ne Ne 0 Ne 30min 01.01.1996 01.11.1998
Laboratoře, adresa
Laboratoř č.1 ČHMÚ-CLI
Gen.Šišky 942
14300 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033484
Fax:.: 241727935
E-mail: novakj@chmi.cz
Dodavatelé dat, adresa
Dodavatel dat č.1 ČHMÚ - Libuš AIM
Generála Šišky 942
14000 Praha 4 - Libuš
Tel.: 244033467
Fax:.: 241727935
E-mail: silhavy@chmi.cz