BaP - benzo(a)pyren

Měsíční a roční imisní charakteristiky


Rok: 2011
Kraj: Pardubický
Okres: Pardubice
Látka: BaP - benzo(a)pyren
Jednotka: ng/m3
Roční LV: 1,0
Roční MT: 0,0
Kód MP Organizace Typ měřicího programu Měsíční hodnoty Roční hodnoty
Identifikace ISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Max. 95% Kv 50% Kv X S N
Lokalita Metoda Datum 98% Kv XG SG dv
EPAUP
Detail
335024
ČHMÚ
(1531)
Pardubice Dukla
Měření PAHs
GC-MS
Xm 2,8 2,8 1,5 0,4 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 1,7 2,9 0,9 1,1 1,39 122
mc 11 9 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10 0,4 5,29 0